Wycinka i pielęgnacja drzew – Wawer

Wawer to dzielnica Warszawy znana z licznych terenów zielonych. Obejmują one Mazowiecki Park Krajobrazowy, w którym znajdują się wiekowe drzewa. Aby utrzymać je w jak najlepszym stanie, pojawia się potrzeba ich profesjonalnej pielęgnacji i leczenia. Prace z tym związane mogą być wykonywane przez właściciela terenu, jednak bez fachowej wiedzy i narzędzi częściej można zaszkodzić drzewu.

W przypadku terenów zielonych wpisanych do rejestru zabytków wszystkie działania pielęgnacyjne, w tym wycinka drzew, podlegają decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pracownicy dokonujący ekspertyzy przyrodniczej muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. Wykonujemy także wycinkę drzew w Józefowie.

Pielęgnacja drzew to przede wszystkim cięcie ich koron. Coraz częściej tereny zielone przeznaczane są pod nową infrastrukturę. W takich przypadkach pozostające drzewa zaczynają stwarzać zagrożenie, kolidując z budynkami lub siecią energetyczną. Wówczas nasza ingerencja w żywe części korony lub system korzeniowy drzewa jest nieunikniona. Konieczne jest przycięcie korony lub wycięcie całego drzewa.

Profesjonalna wycinka drzew

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa pielęgnujemy i wycinamy drzewa w Warszawie, a w szczególności w dzielnicy Wawer. Przed przystąpieniem do prac odpowiednio zabezpieczamy roślinność. Wszelkie działania pielęgnacyjne w obrębie koron drzew przeprowadzamy w sposób najmniej szkodzący roślinom. Wykonujemy wycinki drzew rosnących zbyt blisko budynków, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz wrastającym w linie energetyczne. Dzięki wyspecjalizowanym pracownikom zlecenie wykonujemy szybko i solidnie. Realizujemy pełną pielęgnację i profesjonalną wycinkę drzew w Wawrze.