Co robić z drzewami, które zagrażają ludziom i obiektom?

Drzewa, choć są nieodłącznym elementem przyrody i wpływają na poprawę jakości życia człowieka, mogą również stwarzać zagrożenie dla ludzi i obiektów. W sytuacjach, gdy drzewa rosną zbyt blisko budynków, linii energetycznych czy dróg, ich gałęzie mogą powodować uszkodzenia infrastruktury lub zagrażać bezpieczeństwu przechodniów. Szczególnie niebezpieczne stają się w okresach silnych wiatrów, burz czy opadów śniegu, kiedy to zwiększa się ryzyko złamania gałęzi czy nawet przewrócenia całego drzewa. W takich przypadkach konieczne jest podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie zarówno ludzi, jak i mienia.

Jak prawidłowo ocenić stan drzewa i podjąć decyzję o ewentualnej wycince?

Ocena stanu drzewa oraz podjęcie decyzji o ewentualnej wycince powinny być poprzedzone konsultacją z fachowcami. W Polsce istnieją specjalistyczne firmy zajmujące się pielęgnacją i wycinką drzew, które dysponują odpowiednią wiedzą oraz sprzętem do przeprowadzenia tego rodzaju działań. Warto zaznaczyć, że w przypadku drzew rosnących na terenie prywatnym, konieczne jest uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie wycinki.

W przypadkach, gdy drzewo nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale istnieje ryzyko uszkodzenia obiektów czy infrastruktury, można zastosować różne metody zabezpieczające. Jedną z nich jest przycinanie gałęzi, które mogą powodować uszkodzenia lub zagrażać bezpieczeństwu osób. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznych systemów podtrzymujących drzewo, takich jak linie stalowe czy pasy mocujące. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko przewrócenia się drzewa pod wpływem silnego wiatru czy obciążenia śniegiem. Ważne jest jednak, aby tego rodzaju prace były wykonywane przez doświadczonych fachowców, którzy zapewnią prawidłowe wykonanie oraz zastosowanie odpowiednich technik.