Zasady bezpieczeństwa przy wycince drzew

Wycinka drzew jest czynnością, która wymaga zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, dlaczego i kiedy należy być czujnym oraz na co zwracać szczególną uwagę.

Zagrożenia w czasie wycinki drzew

Zagrożenia związane z drzewami, a także samym zabiegiem ich usunięcia, zależne są od tego, gdzie się okaz znajduje i w jakim jest stanie. Nie ulega wątpliwości, że pośród najczęstszych i najbardziej oczywistych wyróżnia się spadające gałęzie i przewracające się drzewa. Nieumiejętne podcinanie stwarza zagrożenie dla okolicznych budynków, sieci elektrycznych, osób trzecich oraz samych pracowników firmy. Dlatego niezbędna jest profesjonalna wycinka drzew. Otwock jest miejscem, gdzie takowa jest świadczona przez specjalistów firmy Pilas. Tylko wtedy można być pewnym, że nie dojdzie do oczywistych zaniedbać, a całość zostanie usunięta sprawnie i bezpiecznie. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują firmy trudniące się tego rodzaju działaniami?

BHP a wycinka drzew

Pierwszą zasadą bezpieczeństwa jest zawsze ocena stanu środowiska. Nie może być tak, że pracownik podejmie ryzyko usunięcia np. przesuszonych konarów, nic o nich nie wiedząc i sprowadzi m.in. na siebie zagrożenie. Kolejną kwestią jest oczywiście ogrodzenie obszaru, aby osoby trzecie nie znalazły się w bezpośrednim następstwie procesu. Pracownik, musi też mieć odpowiednią odzież ochronną. Mowa jest o rękawicach, spodniach, okularach, kasku, a w przypadku alpinistów również raki i szelki. Dzięki temu zminimalizuje lub całkowicie wykluczy wszelkie urazy ciała. Koniecznie należy zadbać o dobrą widoczność, więc kamizelka odblaskowa to absolutna podstawa. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej jakości zapięć, żeby pracownik nie spadł z wysokości. Istotne jest także, żeby osoba dokonująca wycinki zachowała ostrożność i nie wykonywała czynności blisko linii wysokiego napięcia, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi elektrycznych. Przestrzeganie tych kilku zasad pozwoli zachować zdrowie i życie pracownika.